20. April 2018

Prosedyre, FutureLab prøvetaking

Rengjøring av collector

Rengjør brukte filter med vann og børste, evt. myk tannbørste/oppvaskbørste.  Vask alle delene i collectoren godt, om mulig ta ut gummipakninger og vask dem for seg, slik at det ikke sitter igjen rester fra tidligere prøver, hverken på pakningen eller på plastdelene.

Når collector er montert, la det gjerne renne godt med vann “baklengs” gjennom collectoren, dvs, gjennom det fineste filteret først, og ut gjennom det groveste filteret.

Rengjøring av håv

Vreng håven og vask bajonetten godt, trekk selve duken litt tilbake slik at man får rengjort inn mot strips/tape som fester håven til bajonetten. Bruk gjerne en myk tannbørste/oppvaskbørste.

Rett håven igjen, og trekk den gjennom sjøvann noen minutter uten at collector er montert, gjerne både etter bruk, og direkte før ny prøvetaking. Husk å snu floateren slik at man får kjørt vann gjennom hele håven, også den delen som stikker over vann når floateren ligger i vannet.

Prøvetaking

1: Vask collector og floater (se beskrivelse ovenfor)

2: Fest slepetauet, og slipp ut floater og collector i vannet

3: Noter tidspunkt for utslipp, og innhaling hold jevn hastighet, og noter verdiene for bruk under registrering i databasen. Husk å notere vannhastighet og ikke geografisk hastighet, for å ta hensyn til vannstrøm.

OBS: Håven er utprøvd opp til 3 knops hastighet, og vil kunne bli skadet ved tråling i høyere hastigheter.

For en mest mulig korrekt prøve, er det viktig at prøvetakingen skjer FORAN båtens vannvirvler, dvs. at man tar en prøve av vann som ikke er forstyrret av båten. En måte å gjøre dette på, er å feste håven i en bom eller et skaft som stikker ut fra siden eller på skrå forover fra båten.  Dersom man ikke har mulighet for dette, bør slepetauet være så langt som mulig, og man kan kjøre i en stor sirkel (men ikke kjøre slalom), slik at håven trekkes gjennom “urørt” vann.  Vær obs. på at man ved sterk vind også vil kunne kontaminere prøven med fiber og partikler som blåser fra operatør og ut i vannet under selve prøvetakingen.

4: Hal inn/opp håven.

5: Mens collectoren henger i håven i loddrett posisjon, spyl gjerne inn i håvposen for å sikre at partikler ikke henger igjen innerst i posen, spesielt de siste 50 cm. av håven inn mot collectoren.

6: Behold collectoren på håven helt til man kan en av følgende:
a) Legge filtrene direkt i petriskåler med lokk
b) Legge filtrene rett i mikroskop for fotografering

Dersom filtrene håndteres uten beskyttelse, vil de bli kontaminert med fiber og partikler fra omgivelsene, og operatørens klær.

7: Fotografer alle fiber som finnes i prøven, fra alle filter som er brukt.

8: Logg på databasen http://app.futurelab.no, last opp bildene, og registrer partikler i bildene.